niedziela, 25 marca 2012

BIK – czyli Biuro Informacji Kredytowej


Zacznijmy od podstaw, co to takiego w ogóle jest?


BIK TO NIE CZARNA LISTA! 

”W październiku 1997 r. Związek Banków Polskich wspólnie z kilkudziesięcioma bankami powołał do życia (na podstawie świeżo znowelizowanego Prawa Bankowego) Biuro Informacji Kredytowej (BIK). BIK gromadzi i udostępnia zarówno dane pozytywne jak i negatywne dotyczące spłacania zobowiązań przez klientów banków i innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytu. Przez jakiś czas Biuro było postrzegane jako dysponent „czarnej listy”. Trzeba jednak podkreślić, iż było to zupełnie mylące określenie. Jak bowiem można nazwać w ten sposób listę klientów banków, jeśli ponad 95% tej listy to klienci, którzy mogą się chlubić terminowym spłacaniem swoich zobowiązań i co więcej stanowi to silne wzmocnienie ich pozycji w negocjacjach z bankami.

BIK współpracuje z bankami i Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo – Kredytowymi na zasadzie wzajemności. Oznacza to, że tylko te instytucje, które przekazują dane do BIK mogą otrzymać informację zwrotną w postaci raportów kredytowych. Od początku rozpoczęcia działalności operacyjnej do końca czerwca tego roku instytucje współpracujące pobrały ponad 130 mln raportów z historią kredytową klientów banków. Dane te dobitnie potwierdzają jak bardzo wiedza ta przydatna jest bankom w procedurach przyznawania kredytów, umożliwiając pracownikom banków szybsze podjęcie decyzji kredytowych.„

Na stronie BIK-u znajdziemy ciekawą prezentację, w prosty sposób tłumaczącą zasadę działania BIK: http://www.bik.pl/BIK_portal/images/00_flash/glowna/Pan_BIKowski.swfFAQ

Poniżej przedstawiam najczęstszą listę pytań odnośnie BIK. Więcej pytań i odpowiedzi znajdziecie na stronie: BIK – pytania i odpowiedzi

 • Jak często można uzyskać informację z BIK?
„Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (art. 32 ust. 5) osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W terminie 30 dni BIK jest zobowiązany udzielić odpowiedzi.
Osoby, które są zainteresowane dostępem do swoich danych częściej niż raz na 6 miesięcy mogę skorzystać z innych produktów BIK: Raport PLUS oraz Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej.

 • Jak długo przechowywane są informacje w BIK?
„Informacje zgromadzone w BIK przechowywane są przez cały czas trwania umowy z bankiem lub SKOK oraz po wygaśnięciu zobowiązania:

-    przez okres wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta (w przypadku
     klientów regularnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banku lub
     SKOK),
-    przez okres nie dłuższy niż 5 lat bez zgody klienta (w przypadku gdy klient
     opóźniał się ponad 60 dni ze spłata zobowiązania wobec banku i upłynęło 30
     dni od powiadomienia go przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze przetwarzania
     danych bez jego zgody). W przypadku zapytań złożonych przez banki i SKOK-i,
     przez okres 1-go roku od momentu złożenia zapytania.

Dodatkowo na mocy nowelizacji ustawy Prawo Bankowe dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych w tym celu nie wymaga zgód klientów. „

 • Kto może usunąć dane z bazy BIK?
„Dane – jeśli w ocenie banku lub SKOK-u zaistnieje do tego podstawa prawna lub faktyczna - mogą być usunięte tylko na pisemny wniosek tego banku lub SKOK-u – jako dysponenta  danych i pierwotnego administratora. Również w  przypadku jeśli dane są niepoprawne lub nieaktualne – na pisemny wniosek banku lub SKOK- u  BIK zobowiązany jest do ich poprawienia. „


Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej

Przed zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego warto uzyskać z BIK raport wraz z informacją o naszej Ocenie Punktowej. Ocena ta wykorzystywana jest również przez bank udzielający nam kredytu. W tym celu poprosi nas o zgodę na dostęp do bazy BIK w celu sprawdzenia naszej historii kredytowej.

Uzyskanie Raportu PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej jest płatne, a jego koszt wynosi 35 zł. Raport można odebrać osobiście w BOK, bądź otrzymać listem poleconym na wskazany adres. W tym przypadku do Wniosku konieczne jest dołączenie dowodu wpłaty.Co znajduje się w Raporcie BIK?

Raport z Informacją Ustawową zawiera wszystkie zapytania składane przez bank do BIK. Są to zapytania:
 • Kredytowe (nasze wnioski o kredyty)
 • Monitorujące i zarządzające klientem (dane rachunków kredytowych)

Oraz informacje na temat obecnych kredytów:
 • Ratalne
 • Limity
 • Pozostałe

Dodatkowo Raport Plus z Informacją o Ocenie Punktowej zawiera:
 • Ocenę punktową
  • Można otrzymać od 191 do 631 punktów
  • Oraz od 1 do 5 gwiazdek

Każde zapytanie zawiera informację, czy klient wyraził zgodę na udostępnianie informacji o danym zobowiązaniu po wygaśnięciu zobowiązania.
Tutaj ważna uwaga!!!
Warto udzielić zgody na przetwarzanie informacji po wygaśnięciu zobowiązania. Dzięki temu właśnie budujemy lepszy rating kredytowy.

Druga uwaga:
Jednocześnie warto mieć na uwadze, że każde nasze zapytanie o jakikolwiek kredyt (w tym kartę kredytową) w bankach zostanie zapisane w BIK. Jeżeli mamy dajmy na to 5 zapytań a nie wzięliśmy żadnego kredytu, banki mogą pomyśleć, że w naszym wypadku wystąpił jakiś problem i będą gorzej nas oceniać. Dlatego też, warto się zastanowić nad wyrażeniem zgody o zapytanie do BIK przy sprawdzaniu, czy otrzymamy kredyt i w jakiej wysokości możemy go otrzymać.

W raporcie znajdują się również informacje niedostępne dla banków, tj. informacje przetwarzane w BIK po wygaśnięciu zobowiązania (dla celów stosowania metod statystycznych).0 komentarze :

Prześlij komentarz