piątek, 21 grudnia 2012

Rynek nieruchomości – przegląd informacji – grudzień 2012


Po wczorajszym wpisie na temat ostatniego raportu NBP za III kw. 2012 r. postanowiłem pójść za ciosem i napisać coś więcej o aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości.


Linki do poprzednich wpisów:


Mieszkanie za mniej niż w 2006 roku?

"Dzięki dopłatom do kredytu realny koszt mieszkania kupionego na kredyt przed końcem roku może być o 20 proc. niższy niż w 2006 r.

Z ostatniego raportu NBP wynika, że ceny mieszkań w Polsce, po uwzględnieniu inflacji, można dziś porównać do tych sprzed 2006 roku, czyli początku szybkiego i gwałtownego ich wzrostu. Biorąc pod uwagę, że jeszcze do końca roku możliwe jest złożenie wniosku o kredyt hipoteczny z dopłatą w ramach "Rodziny na swoim", który pozwala uzyskać dodatkowe oszczędności w wysokości  kilkudziesięciu tysięcy złotych, warto skorzystać z tej okazji - doradzają analitycy Invigo.
"

Ceny mieszkań nadal spadają

"Jak wynika z najnowszych danych dotyczących transakcji dokonywanych przez klientów Open Finance i Home Broker, wartość wskaźnika stopniała do 733,38 pkt, czyli spadła o 1,26 proc. w porównaniu z październikiem. Od początku roku przecena mieszkań mierzona naszym indeksem sięga już 12,4 proc."


Jak zmieniały się ceny transakcyjne metra kwadratowego w największych miastach Polski w ostatnich 12 miesiącach:


miasto

mediana cen m2 w listopadzie 2012 r.

roczna zmiana ceny

miesięczna zmiana ceny
Białystok
3931 zł
-7,4%
2,2%
Bydgoszcz
3955 zł
1,1%
1,4%
Gdańsk
4631 zł
-10,7%
-1,1%
Katowice
3434 zł
-1,5%
-0,3%
Kraków
5283 zł
-18,7%
-1,6%
Lublin
4190 zł
-12,0%
-2,0%
Łódź
3710 zł
-4,0%
0,2%
Olsztyn
4143 zł
-6,5%
0,7%
Poznań
5237 zł
-2,2%
-1,0%
Szczecin
4020 zł
-8,0%
-0,0%
Toruń
4217 zł
-4,9%
2,7%
Warszawa
6489 zł
-14,6%
-0,9%
Wrocław
5183 zł
-9,4%
-0,2%

Źródło: Open Finance i Home Broker; na podstawie transakcji przeprowadzonych przez klientów.

Mało ofert spełniających wymogi "Rodziny na swoim"

"Końcówka roku to zwykle czas wyciszenia na rynku mieszkaniowym. W tym roku byłoby podobnie gdyby nie to, że z końcem grudnia wygasa program Rodzina na Swoim. Chętni do skorzystania z oferowanych przez państwo dopłat do kredytów na zakup mieszkania zawierają właśnie umowy, inni kontynuują jeszcze intensywne poszukiwania.
[...]
Najdłużej na mieszkania w stolicach swoich województw musza pracować zatrudnieni na Dolnym Śląsku, Mazowszu i w Małopolsce. Na 50-metrowe mieszkanie we Wrocławiu potrzeba ponad 111 średnich dolnośląskich pensji. Na Mazowszu, choć tu średnie pensje są najwyższe, na podobne M w Warszawie trzeba odkładać aż przez 130 miesięcy (prawie 11 lat).
Z analizy portalu domy.pl wynika, że najdłużej muszą pracować na własne 50 m2 osoby zatrudnione w Małopolsce; z miesięcznym wynagrodzeniem, za które w Krakowie mogą kupić zaledwie 0,36 m2 mieszkania, musza oszczędzać aż przez 139 miesięcy.
"

Ile trzeba pracować na średnią pensję na własne M:Ba­ro­metr cen ryn­ku pier­wot­ne­go

"Lo­ka­le od de­we­lo­pe­rów w naj­więk­szych aglo­me­ra­cjach kosz­tu­ją śred­nio około 5,9 tys. zł za mkw.
·         Już dru­gi mie­siąc z rzę­du staw­ka ofertowa utrzy­mu­je się po­ni­żej 6 tys. zł za mkw. – po­da­ją przed­sta­wi­cie­le redNet Pro­per­ty Gro­up. Naj­ta­niej jest w Ka­to­wi­cach (4,7 tys. zł za mkw.). Nie­wie­le wyż­sze kwo­ty pa­da­ją w Ło­dzi. Tu miesz­ka­nia de­we­lo­per­skie kosz­tu­ją śred­nio nie­ca­łe 4,9 tys. zł za mkw.
·         Do naj­więk­sze­go spad­ku prze­cięt­nej ce­ny ofer­to­wej w paź­dzier­ni­ku br. do­szło we Wro­cła­wiu, gdzie no­we miesz­ka­nia po­ta­nia­ły o 5 proc. – z 6,4 do ok. 6,1 tys. zł za mkw. Rów­nież w Gdań­sku do­szło do spad­ków – o 3 proc. (z 5,7 do 5,6 tys. zł za mkw.). Dla przy­po­mnie­nia: we wrze­śniu br. stawki ofertowe w tym mie­ście obniżyły się o 5 proc. (z 6 tys. zł za mkw). Z ko­lei w Kra­ko­wie oraz w War­sza­wie ce­ny są dość sta­bil­ne, oscy­lu­jąc na po­zio­mie 7,6 tys. zł (War­sza­wa) i ok. 6,4 tys. zł za mkw. (Kra­ków)."

Ba­ro­metr cen ryn­ku wtórnego

"Ceny lokali spadają i ta tendencja się utrzyma. W ciągu roku obniżki szacowane są średnio na 2–3 proc. – wynika z barometru „Rz"
Najbardziej poszukiwane są ostatnio lokale spełniające kryteria kończącego się programu „Rodzina na swoim". Jednak ich podaż jest niewielka. Łatwiej znaleźć taką ofertę na rynku pierwotnym."


Mniej za działkę pod budowę

"W ciągu roku ceny gruntów budowlanych spadły, średnio, o ponad 6 proc. W najbliższych miesiącach spodziewane są dalsze obniżki – wynika z barometru „Rz".
- Taki jest rezultat małego popytu na tereny pod budownictwo indywidualne."

Deweloperzy naginają zasady do wymogów RnS

"Zakup mieszkania z kredytem w "Rodzinie na swoim" w dużym mieście i w dobrej lokalizacji może wydawać się niemożliwy. Limity cen metra kwadratowego są tak niskie, że poza dalekimi peryferiami miast nie da się kupić lokalu spełniającego kryteria programu. Ale sprzedający i deweloperzy znaleźli już sposoby na obejście przepisów.

Mieszkanie w dwóch kredytach

Deweloperzy nauczyli się rozbijać ceny mieszkania na dwie części. Pierwsza umowa dotyczy zakupu mieszkania w obniżonym standardzie w cenie mieszczącej się w limicie programu RnS. Druga umowa, zawierana obowiązkowo, dotyczy doposażenia mieszkania i ukrywa resztę ceny.

– Klient płaci za metr kwadratowy maksymalną kwotę przewidzianą przepisami i tę część kredytu ma refundowaną przez państwo. Resztę, wynikającą z drugiej umowy, spłaca już bez preferencyjnych warunków kredytowania. Są nawet banki, które zgadzają się na równoczesne uruchomienie dwóch kredytów hipotecznych: z "Rodziną na swoim" i bez dopłat – mówi anonimowo przedstawiciel jednego z deweloperów.
"0 komentarze :

Prześlij komentarz