poniedziałek, 11 lutego 2013

SK Bank – 7,25% na rachunku IKE


W niedawnym wpisie na temat tegorocznych celów wspomniałem, że w tym roku zamierzam zrobić coś z rachunkiem IKE. Zewsząd dochodzą informacje, że emerytura z I (ZUS) oraz II filara (OFE) będzie niska, nawet bardzo niska. Jeżeli planujemy żyć na przyzwoitym poziomie, musimy sami postarać się o odpowiednie środki.

W moim wypadku niekoniecznie będzie to już założony rachunek IKE w biurze maklerskim BOSSA. Rozważam także inne możliwości. Dzisiaj będzie właśnie o jednej z takich. Jest to jedna z najbezpieczniejszych opcji jaką mamy do wyboru w przypadku IKE.


Co to jest IKE?


Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to rozwiązanie, które pozwala efektywniej odkładać pieniądze na emeryturę. Po zawarciu umowy i otwarciu swojego konta, właściciel IKE może wpłacać na nie pieniądze wedle własnego uznania z zachowaniem limitów na dany rok.

IKE prowadzone są przez:

  • fundusze inwestycyjne (otwarte fundusze inwestycyjne i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte),
  • podmioty prowadzące działalność maklerską (domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską),
  • zakłady ubezpieczeń na życie,
  • banki,
  • od 1 stycznia 2012 również dobrowolne fundusze emerytalne.
Podstawową zaletą rachunku IKE jest to, że cały wypracowany zysk jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Jednak tylko w wypadku osiągnięcia wieku emerytalnego.


Wpłaty na IKE

Wpłaty dokonywane na IKE są ograniczone ustawowo. W danym roku kalendarzowym nie mogą one przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Limit wpłat do IKE na 2013 rok wynosi 11 139zł.

Limity wpłat do IKE w latach poprzednich:
 Rok
Limit wpłat do IKE
2013
11 139 zł
2012
10 578 zł
2011
10 077 zł


Wypłata z IKE w SK Bank

Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:
  1. Na wniosek posiadacza rachunku po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
a)      dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
b)      dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez posiadacza rachunku wniosku o dokonanie wypłaty;
  1. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku - na wniosek osoby uprawnionej.


Oprocentowanie

Na dzisiaj Indywidualne Konto Emerytalne oprocentowane jest na 7,25%. Jest to jednak podobnie jak w przypadku większości lokat SK Banku oprocentowanie zmienne, czyli może być zmienione podczas trwania umowy.

„Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym IKE oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, określonej w Uchwale Zarządu.
[...]
Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania środków na rachunku w czasie trwania umowy, bez konieczności wypowiadania jej w tej części. Zmiana stóp procentowych nie stanowi zmiany Umowy.”


Opłaty

Lp.
Rodzaj opłaty
Stawka
Sposób naliczania
1.
Otwarcie rachunku IKE
0 zł
Jednorazowo
2.
Prowadzenie rachunku IKE
5 zł
Za każde rozpoczęte półrocze
3.
Dokonanie wypłaty, wypłaty
transferowej lub zwrotu
w terminie 12 miesięcy
100 zł
Potrącenie ze zgromadzonych środków
4.
Zmiana osoby uprawnionej
20 zł
Gotówkowo za każdą zmianę


IKE w liczbach

Na koniec chciałbym pokazać ilu z nas ma założone rachunki IKE i jaka jest wartość oszczędzonych pieniędzy. IKE działają od 2004 roku, czyli minęło już 8 pełnych lat. Dane pochodzą z października 2012 roku.

 Źródło: NBP


Więcej:

1 komentarze :

Anonimowy pisze...

napisz o promocji getin up który daje 390zł

Prześlij komentarz