środa, 13 marca 2013

Rozliczenia PIT za 2012 rokPomału zbliża się termin rozliczeń PIT za rok 2012. Osoby, które miały zwrot podatku najpewniej już dokonały rozliczenia i czekają na przelew lub przekaz pocztowy od Urzędu Skarbowego.

Czytaj też:Do kiedy należy się rozliczyć?

PIT-36 (działalność gospodarcza), PIT-37 (praca), PIT-38 (giełda) oraz PIT-39 (nieruchomości) za rok 2012, należy złożyć do 30 kwietnia 2013 roku.


Kto musi złożyć zeznanie?

Zeznanie roczne za rok 2012 złożyć muszą osoby, które w zeszłym roku uzyskały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli nie uzyskaliście ani złotówki przychodu – deklaracji się nie składa. Nie składają jej również osoby, które w latach wcześniejszych uzyskały przychód, a w roku 2012 taki przychód nie wystąpił.

Osoby, które uzyskały przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklarują wyłącznie przychody opodatkowane; przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych nie wpisujemy w deklaracji podatkowej.


Rozliczenie PIT-37

Rozliczenie pit-37 jest najczęściej składanym zeznaniem. Wypełniamy je wtedy, gdy uzyskaliśmy przychody:
 • wyłącznie w Polsce,
 • za pośrednictwem płatnika,
 • opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej,
w szczególności przychody:
 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),
 • ze stypendiów,
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
 • ze świadczeń wypłaconych z Funduszu pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych,
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych.


Ulgi i odliczenia w rozliczeniach PIT

Zakres ulg podatkowych za rok 2012 rozszerzony został o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Reszta ulg pozostaje bez zmian. Dokumenty do najpopularniejszych ulg znajdziecie poniżej. Warto mieć na uwadze, że ulga na internet w obecnej formie będzie rozliczana ostatni raz.

Po spełnieniu określonych w ustawie warunków można odliczyć:
 1.     Od dochodu:
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, potrącone ze środków podatnika, w tym składki zapłacone za granicą,
 • kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
 • ulgę rehabilitacyjną (np. wydatki na zakup leków, których stosowanie zlecił lekarz specjalista, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym), jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • darowizny przekazane: na cele pożytku publicznego organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na cele kultu religijnego (np. budowę kościoła) lub cele krwiodawstwa,
 • darowiznę na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą,
 • ulgę internetową,
 • ulgę na nabycie nowej technologii (dotyczy podatnika prowadzącego działalność gospodarczą),
 • ulgę odsetkową (dotyczy podatnika, który do 31 grudnia 2006 r. podpisał stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową);
 2.     Od podatku:
 • składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki, w tym składki zapłacone za granicą,
 • ulgę na dzieci,
 • ulgę dla osób osiągających dochody z pracy wykonywanej za granicą, a rozliczane przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego,
 • ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej (dotyczy podatnika, który przed 1 stycznia 2002 r. nabył do niej prawo),
 • ulgę z tytułu wydatków poniesionych na ubezpieczenie społeczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, zawartej przed 1 stycznia 2007 r.


Dokumenty z Ministerstwa Finansów:Jak rozliczyć PIT?

Do wyboru mamy dwie a w zasadzie trzy opcje:
1.      Wypełnienie papierowego PIT-u i przekazanie go w okienku podawczym Urzędu Skarbowego lub wysyłka listem poleconym na jego adres.
2.      Wypełnienie PIT za pomocą jednego z programów komputerowych, wydrukowanie i wysłanie do US jak wyżej.
3.      Wypełnienie PIT za pomocą programu e-Deklaracje oraz wysłanie go w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru

We wpisie pomijam możliwość wypełnienia zeznania podatkowego (PIT-40, PIT-40A) przez pracodawcę czy ZUS (emerytury, renty).


Ręczne wypełnienie zeznania podatkowego

Najstarszą metodą, z której wciąż korzystają starsze pokolenia, jest wypełnienie papierowego zeznania PIT i przekazanie go osobiście bądź za pomocą Poczty do Urzędu Skarbowego. Trzeba to zrobić zawsze listem poleconym. Datą złożenia formularza jest wtedy data stempla pocztowego. Dla spóźnialskich jest to najlepsza metoda, wysłać Pocztą zeznanie, możemy nawet ostatniego dnia (30 kwietnia).

Wiele osób korzysta też z pomocy fachowców, którzy za opłatą wypełnią za nas zeznanie. Tą opcję wybiorą osoby, które mają do rozliczenia skomplikowane odliczenia i ulgi. Moim zdaniem jest to metoda najmniej wygodna i praktyczna, dlatego też odradzam ten sposób rozliczania. Dodatkowo, licząc ręcznie najłatwiej się pomylić.


Wypełnienie zeznania za pomocą programu

Lepszą metodą będzie z korzystanie z przygotowanych aplikacji pomagających złożyć zeznania podatkowe. W Internecie dostępnych jest mnóstwo takich programów. Podstawową zaletą jest to, że nie trzeba liczyć wszystkiego ręcznie – program pit większość roboty zrobi za nas.

Cała praca to przepisanie odpowiednich rubryk z PIT-ów uzyskanych od pracodawcy. Sprawa trochę się komplikuje w przypadku różnego rodzaju ulg czy odliczeń podatkowych. Jednak i tu nie jest tak ciężko i z pomocą przychodzi Internet.


Złożenie zeznania za pomocą programu e-Deklaracje


Najlepszą moim zdaniem metodą rozliczenia podatku PIT jest użycie aplikacji e-Deklaracje Desktop i wysłanie za jej pomocą zeznania online. Aplikacja dostępna do ściągnięcia na stronie Ministerstwa Finansów. Aplikacja dostępna jest na systemy operacyjne Windows, Linux oraz Mac OS.
Najnowsza wersja aplikacji (5.0.0) umożliwi nam wysyłanie zeznań/deklaracji: PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PCC-3, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K.

Złożenie zeznania online pozwala ograniczyć formalności do minimum. Gwarantuje również oszczędność czasu oraz kosztów związanych z opłatami pocztowymi, czy z dotarciem do Urzędu Skarbowego.


Złożenie deklaracji za pomocą Internetu nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą 5 danych personalnych dotyczących podatnika:
 • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny.

Do działania programu wymagane są następujące komponenty:
 • środowisko Adobe AIR
 • wtyczka Adobe Flash Player
 • program Adobe Reader 8.1.4 lub nowszy


Wnioski

Celem wpisu jest przede wszystkim przypomnienie wam o złożeniu zeznań podatkowych, jak również przekonanie do złożenia zeznania online za pomocą programu e-Deklaracje. W przypadku złożenia zeznania w formie papierowej, któryś z pracowników US i tak musi przenieść dane z zeznania do systemu elektronicznego. Składając zeznanie online przyczyniamy się do zwiększenia efektywności systemu.

Warto mieć na uwadze fakt, że korzystając z programów pit dostępnych bezpłatnie w Internecie czy gazetach, najczęściej nie mamy wpływu na to, gdzie przekażemy 1% podatku. Niemal zawsze, pozycja przekazania 1% podatku będzie wypełniona automatycznie. Problem ten nie występuje w aplikacji e-Deklaracje.

Więcej:

10 komentarze :

Hanna pisze...

Ja już po rozliczeniu. W tym roku pierwszy raz skorzystałam z programu e-Deklaracje. I zgadzam się, że to jest najlepsza z możliwych opcji rozliczania się. Wszystko online, nie ma konieczności wybierania się do urzędu i stania w długich kolejkach. Szybko i sprawnie działająca aplikacja. Jakoś długo nie mogłam przekonać się do tej formy. Byłam tradycjonalistką i pity zawsze oddawałam do znajomej księgowej, ale teraz będę robiła to online. I 1 proc. podatku oczywiście oddaję co roku. Co roku na inną organizację. Wybór jest ogromy, a uważam, że nawet ten 1 proc. komuś może się przydać.

Piotr Górnicki pisze...

Ja składam PIT 36 i mimo, że nie jestem ze "starszego pokolenia", zawsze idę z tym bezpośrednio do urzędu. Robię to dlatego, że jest on przy mnie sprawdzany (nie wiem czy z PITem 37 też jest taka procedura). Mimo, że różne PITy wypełniam od lat (prowadziłem sobie sam księgowość firmy), to 2x znaleźli mi przy takim sprawdzaniu błąd i mogłem to na miejscu bez dodatkowego stresu wypełnić.

Darek M.W. pisze...

Czy możesz powiedzieć, jakiego typu były to błędy?

Unknown pisze...

Korzystam z e-Deklaracji od początku (bodajże 3 rok) i również bardzo polecam - szybko, prosto, z potwierdzeniem otrzymania PITa przez system. Wszelkie programy, których używałem wcześniej poszły w odstawkę.
Ze składaniem PITów osobiście i sprawdzaniem przez urzędnika jest bardzo różnie - najczęściej zależy to od "widzimisię", a dokładność sprawdzenia jest wprost proporcjonalna do ilości słodyczy które się do urzędu przyniosło :)

Hanna pisze...

Wolnymbyc pl trafna uwaga z proporcjonalnością dokładności sprawdzania a ilością słodyczy ;)

Anonimowy pisze...

Przy składaniu deklaracji przez internet jeśli US znajdzie jakiś błąd to korektę również możemy złożyć przez internet. O fakcie błędnego zeznania rocznego zostałem powiadomiony listem poleconym. W zeszłym roku taką korektę musiałem złożyć i poszło wszystko sprawnie i bezproblemowo.

Anonimowy pisze...

Pytanie z innej beczki czy przy przysługuje mi cashback w Alior Sync gdy opłacam rachunki za pomocą polecenia przelewu np rachunek w Play?

Darek M.W. pisze...

Polecenie przelewu to nie jest płatność internetowa. Cashback nie przysługuje.

Anonimowy pisze...

mam dochód z umowy o pracę, dostałem też pit-8c od vivus w cześci D -Bonus pienięzny, na jakim formularzu pit to rozliczyć?

Darek M.W. pisze...

Szybko się bierzesz za rozliczenie :)

Niestety nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, więc nie pomogę zbytnio.

Gdzieś tylko wyczytałem, że jak się ma PIT-8C z wypełnioną częścią D to wypełnia się PIT-36.

Prześlij komentarz