wtorek, 20 sierpnia 2013

Kolejne zmiany na Kokos.pl – automat inwestycyjny oraz weryfikacja BIK


Przed chwilą przyszedł do mnie mail od serwisu Kokos.pl informujący o nowym regulaminie oraz nowościach w serwisie od dnia 26 sierpnia 2013 roku.

Do największych zmian należy wprowadzenie weryfikacji w BIK oraz automatu inwestycyjnego.
Nowości / zmiany  • Automat inwestycyjny – możliwość automatycznej inwestycji środkami z subkonta w aukcje spełniające wcześniej określone parametry. Opłata za usługę pobierana jest wyłącznie od inwestycji spłaconych w całości.
  • Aktualizacja dokumentów – w potwierdzeniu dla inwestorów oraz cesjonariuszy z rynku wtórnego udostępnione zostaną informacje dotyczące adresu zamieszkania i zameldowania podanego przez pożyczkobiorcę w dniu zawarcia umowy pożyczki, w umowie cesji z rynku wtórnego zostanie dodana również informacja o dacie przejścia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.
  • Weryfikacja w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) - zwiększenie szans na otrzymanie pożyczki poprzez wzmocnienie wiarygodności w wyniku. Weryfikacja wchodzi w skład weryfikacji InfoMonitor, cena pozostaje bez zmian!
  • Założenie aukcji pożyczkowej bez weryfikacji dowodu oraz zamieszkania – przeprowadzenie weryfikacji w czasie trwania aukcji jest wymogiem do wypłaty pożyczki (możliwość dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników)


Z regulaminu:


Obowiązkowa Weryfikacja 
1. Do obowiązkowych weryfikacji Pożyczkobiorcy chcącego założyć w Kokos.pl Aukcję (z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3) lub złożyć wniosek w Ofercie Pożyczkowej należą:
a) Weryfikacja Rachunku
b) weryfikacja w BIG oraz BIK
d) weryfikacja telefonu
e) weryfikacja dowodu osobistego lub weryfikacja tożsamości 
2. Do obowiązkowych weryfikacji Pożyczkobiorcy, chcącego założyć w Kokos.pl drugą lub kolejną Aukcję lub złożyć drugi lub kolejny wniosek w Ofercie Pożyczkowej, należy weryfikacja adresu zamieszkania. 
3. Pożyczkobiorca może założyć aukcję bez przeprowadzonej weryfikacji zamieszkania i dowodu osobistego, w przypadku, gdy w chwili zatwierdzania aukcji kodem SMS nie posiada innej aukcji, która zakończyła się zawarciem umowy pożyczki. Jednakże zawarcie umowy pożyczki nastąpi dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji dowodu osobistego oraz zamieszkania w czasie trwania aukcji.


Automat inwestycyjny


Automat inwestycyjny jest nową usługą, w ramach której inwestor może zdefiniować warunki, których łączne spełnienie przez daną aukcję spowoduje automatyczne zainwestowanie zdefiniowanej przez Inwestora kwoty.

Po całkowitym spłaceniu pożyczki zaciągniętej w ramach aukcji zostanie przygotowany raport skuteczności zdefiniowanych przez inwestora warunków.

Inwestor może zdefiniować kwotę inwestycji w formie sztywnej lub w postaci przedziału kwotowego. W wypadku zdefiniowania przedziału kwotowego inwestowana jest najwyższa kwota możliwa do zainwestowania w danej Aukcji, z uwzględnieniem warunków:
  • W wypadku gdy dana Aukcja spełnia warunki Automatu Inwestycyjnego, jednak minimalna kwota zdefiniowana przez Inwestora powodowałaby przekroczenie 100% kwoty wnioskowanej w ramach Aukcji – inwestycja z danego Automatu Inwestycyjnego nie jest dokonywana.
  • Inwestycja za pomocą Automatu Inwestycyjnego zostanie dokonana po zapewnieniu środków wystarczających na pokrycie całości inwestycji na Subkoncie Kokos.pl. W wypadku braku odpowiedniej kwoty na Subkoncie inwestycja za pośrednictwem Automatu Inwestycyjnego nie zostanie dokonana.
  • Inwestor może ustalić dzienny limit kwotowy lub liczbowy inwestycji dokonywanych za pośrednictwem Automatu Inwestycyjnego.

Można zdefiniować do 10 automatów inwestycyjnych.

Inwestycje za pomocą Automatu dokonywane są w pierwszej kolejności, przed innymi inwestycjami zgłaszanymi w sposób tradycyjny.


Opłaty za usługę Automatu Inwestycyjnego

Usługa Automatu Inwestycyjnego będzie świetnym narzędziem inwestycyjnym. Niestety nie ma nic za darmo. Za korzystanie z Automatu przyjdzie nam zapłacić:
  • Ustalana przez Inwestora prowizja dla Blue Media nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 2,5%.
  • Blue Media nie pobiera prowizji od Inwestora w przypadku gdy Pożyczkobiorca spłaci w całości kapitał pożyczki w ciągu 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki.

Wysokość procentowa prowizji zostanie udostępniona po określeniu parametrów automatu.

Pozostałe informacje na temat Automatów Inwestycyjnych:

10. W wypadku gdy jedna Aukcja wypełnia warunki kilku Automatów Inwestycyjnych, w pierwszej kolejności dokonywana jest inwestycja przy użyciu tego automatu, który według następującej kolejności – do czasu uzyskania pełnej kwoty aukcji:
a) zawiera więcej warunków (parametrów) spełnionych przez daną Aukcję;
b) zawiera wyższą kwotę wynagrodzenia należnego Blue Media z tytułu udostępnienia Inwestorowi Automatu Inwestycyjnego;
c) został zdefiniowany (lub edytowany) wcześniej;
d) został zdefiniowany przez Inwestora, który zarejestrował się wcześniej.
11. Jeden Inwestor, za pomocą Automatu Inwestycyjnego, może zainwestować w daną Aukcję tylko jeden raz. W wypadku gdy jedna Aukcja spełnia warunki określone w kilku Automatach Inwestycyjnych tego samego Inwestora, inwestycja dokonywana jest wyłącznie przy użyciu tego Automatu Inwestycyjnego, który uzyskałby pierwszeństwo zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 10 lit. a)-c).
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 7 staje się należne i wymagalne z chwilą dokonania przez pożyczkobiorcę spłaty całości kapitału zainwestowanego w ramach danego Automatu Inwestycyjnego oraz przygotowania przez Blue Media raportu skuteczności tego Automatu. Wynagrodzenie może zostać potrącone z ostatniej spośród rat przekazywanych Inwestorowi przez Blue Media lub bezpośrednio z Subkonta Kokos.pl. Blue Media nie pobiera prowizji od Inwestora w przypadku gdy Pożyczkobiorca spłaci w całości kapitał pożyczki w ciągu 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy pożyczki.
13. Inwestor może dokonać ręcznego zwiększenia kwoty Inwestycji wykonanej za pośrednictwem Automatu Inwestycyjnego (zgodnie z II. B 1.2. 2 a))– w tej sytuacji Blue Media przysługuje wynagrodzenie ustalane od kwoty, która została zainwestowana przy użyciu Automatu Inwestycyjnego.
14. Inwestor może w każdym momencie edytować, zablokować lub usunąć Automat Inwestycyjny. Edycja, zablokowanie lub usunięcie Automatu Inwestycyjnego pozostają bez wpływu na inwestycje dokonane wcześniej za pomocą tego Automatu Inwestycyjnego.


Więcej:


0 komentarze :

Prześlij komentarz