czwartek, 28 listopada 2013

Gwarancje BFG dla depozytów w SKOK-ach


Już od jutra, tj. 29 listopada 2013 roku depozyty ulokowane w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych przejdą pod parasol Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wiele osób czytających blogi o oszczędzaniu czekało na tą chwilę. Wszystko za sprawą wyższego oprocentowania lokat w niektórych SKOK-ach. Nie ukrywam, że sam z niecierpliwością czekałem na ten moment.

Podstawa prawna


Gwarancje depozytów zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i odpowiadają one Dyrektywie 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów w odniesieniu do poziomu gwarancji oraz terminu wypłaty.


Gwarancje dla klientów kas spółdzielczych


Gwarancje BFG dla klientów SKOK-ów są następstwem znowelizowanej ustawy o SKOK z dnia 19 kwietnia 2013 roku. Do dzisiaj gwarancje depozytów dotyczyły 615 banków (komercyjnych i spółdzielczych).

Zgodnie z nowymi przepisami, depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych zostaną objęte gwarancjami przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od dnia 29 listopada 2013 r.

Oczywiście nie ma nic za darmo, bezpieczeństwo w postaci gwarancji BFG, kasy spółdzielcze muszą okupić wyższą składką odprowadzaną do BFG. Zapewne po wprowadzeniu gwarancji, SKOK-i obniżą nieco oprocentowanie depozytów, jednak wciąż powinno być ono wyższe niż w największych bankach.


Wysokość gwarancji


W 100% gwarantowane są depozyty do równowartości 100 000 euro przeliczonej na złote po aktualnym kursie NBP.

Na dzisiaj (2013-11-28) maksymalna kwota gwarancji wyniesie:
 • Aktualny kurs średni EUR: 4,1988 zł
 • BFG gwarantuje wypłatę środków do wysokości: 419 880 zł

Gwarantowana kwota dotyczy jednej osoby:
 • Obliczana jest ona od sumy środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach jednej osoby. Do tych rachunków zaliczają się:
  • lokaty terminowe
  • rachunki bieżące
  • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowych

Uwaga:
Dla rachunku wspólnego, odrębna kwota gwarancji przysługuje każdemu ze współposiadaczy. Jeżeli posiadacie środki w wysokości przekraczające kwotę gwarancji to warto je trzymac na rachunku wspólnym bądź trzymać na dwóch rachunkach osobistych obojga małżonków.

 Co z pozostałymi środkami?


Możliwe będzie odzyskanie również pieniędzy powyżej kwoty gwarantowanej. Depozyty klientów stanową bowiem wierzytelność, której można domagać się po ogłoszeniu upadłości kasy.
Pieniądze te będą musiały być odzyskane z majątku upadłej kasy w ramach postępowania upadłościowego.


Warunek wypłaty gwarancji


Aby możliwe było wypłacenie gwarancji przez BFG muszą zostać spełnione warunki gwarancji:
 • zawieszenia działalności kasy
 • ustanowienie zarządcy komisarycznego
 • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kasy

Zgodnie z ustawą, w razie upadku któreś z kas, BFG dokona wypłaty gwarantowanych środków w ciągu 20 dni roboczych od dnia spełnienia powyższych warunków.
Termin ten może zostać jeszcze wydłużony za zgodą KNF o kolejne 10 dni roboczych.


Bankructwa i wypłaty gwarancji w przeszłości


Od czasy wejścia w życie ustawy o BFG (17.02.1995 r.), upadły 94 banki – 5 banków komercyjnych i 89 banków spółdzielczych.

Wypłaty gwarancji wyniosły w sumie 814,4 mln zł i dotyczyły aż 319 tys. osób. Jak wyglądało to w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:


Upadłości banków w latach 1995 (od 17 lutego) - 2011
Rok
Banki komercyjne
Banki spółdzielcze
1995
2
48
1996
1
30
1997
-
6
1998
-
4
1999
1
-
2000
1
-
2001
-
1
2002 - 2012
-
-
Razem
5
89


6 komentarze :

Anonimowy pisze...

W końcu, kiedyś czekałem, aż BFG obejmie depozyty w nieistniejący już Polbanku. Teraz czekałem na Skoki, no i jest! – dotyczy posta: Gwarancje BFG dla depozytów w SKOK-ach

Anonimowy pisze...

Świetna wiadomość !!!

Anonimowy pisze...

No i jak się okazało - postawili na lokaty długoterminowe. Zmiany na lepsze.

Anonimowy pisze...

Czy BFG obejmuje dla każdego banku/skoku po 100tys euro osobno? Chodzi mi np. na przyszłość jak bym miał 200tys euro i chciał ulokować w 2 różnych skokach po równo to mam gwarancję na 200tys euro czy tylko na 100tys euro?

Anonimowy pisze...

To dobra wiadomość. SKOKi niejednokrotnie juz zaskakiwały nas okazjonalnymi lokatami +10%. Teraz tym bardziej warto będzie z nich korzystać :)

Anonimowy pisze...

Skoki mają coraz lepszą pozycję w świadomości konsumentów, gwarancje BFG jeszcze ją wzmocnią. Dobrą ofertę mają od dawna zarówno korzystne lokaty jak i kredyty, sama mam hipoteczny w Skoku Chmielewskiego.

Prześlij komentarz