poniedziałek, 25 listopada 2013

Obligacje Kruk S.A.


Dopiero co zakończyła się emisja obligacji Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego, a już mamy kolejną ciekawą emisję.

Tym razem chodzi o największą w Polsce firmę windykacyjną – Kruk S.A.

Na rynku Catalyst dostępne są już obligacje tej firmy na sumę przeszło 500 mln zł. W sumie wyemitowane zostały obligacje za ponad 800 mln zł, z czego duża część została już wykupiona.Szczegóły emisji

  
Obligacje Kruk S.A.
Cena emisyjna obligacji
100 PLN
Minimalny zapis
100 Obligacji
Maksymalna wartość emisji
15 000 000 PLN
Próg emisji
10 000 PLN
Kupon
WIBOR 3M + 4%, wypłacany półrocznie
Zapadalność
 4 lata
Okresy odsetkowe
3 miesiące
Zabezpieczenie
Brak
Dodatkowe prawa
Prawo wcześniejszego wykupu
Podmiot Oferujący
Dom Maklerski BDM
Rynek notowania
Catalyst
Przydział
Do 8 listopada 2013 roku


Terminy płatności z tytułu Obligacji serii T1:


Krótkie omówienie


Obecna emisja firmy Kruk S.A. – obligacji serii T1, jest pierwszą emisją publiczną tej spółki skierowaną do inwestorów indywidualnych.

Wyemitowanych zostanie do 150 000 sztuk obligacji. Spółka z obecnej emisji planuje pozystać do 15 mln zł, a w sumie nawet do 150 mln zł. Z informacji tych wynika, że w przeciągu roku planowane są kolejne emisje obligacji.

Uzyskane środki mają być wykorzystane na finansowanie działalności podmiotów z grupy kapitałowej KRUK.


Emitowane zostaną czteroletnie papiery dłużne.  Oprocentowane są one w oparciu o formułę:
Stawka WIBOR 3M + 400 punktów bazowych marży.
Minimalna wartość zapisu to 10 000 zł, co może być zbyt wysokim progiem dla drobnych inwestorów indywidualnych. Bardzo korzystny jest kupon wypłacany jest co 3 miesiące.

Wykup obligacji nastąpi 6 grudnia 2017 roku. Na obligacje można się zapisać w Domu Maklerskim BDM.


Bezpieczeństwo


Podobnie jak w przypadku poprzednio opisywanych obligacji, również te od Kruka nie są zabezpieczone.

Przed podjęciem decyzji o inwestycji w obligacje firmy Kruk warto przyjrzeć się wynikom spółki, które na tą chwilę są bardzo dobre. Dodatkowo, rosną one z roku na rok. Spółka notowana jest na rynku GPW i planuje ekspansję za granicą.

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta:
  • Grupa może nie zrealizować założonych celów strategicznych
  • Grupa może dokonać błędnego oszacowania wartości godziwej nabywanych pakietów wierzytelności
  • Pomimo wdrożonej polityki jakości oraz określonych procedur istnieje ryzyko zakłócenia działalności operacyjnej Grupy
  • Wzrostowi kosztów działalności Grupy może nie towarzyszyć równoczesny wzrost jej przychodów
  • Brak spłaty zadłużenia przez osoby lub podmioty zadłużone może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Grupę
  • Pomimo stosowania przez grupę zasad polityki kredytowej istnieje ryzyko poniesienia straty finansowej
  • Pogorszenie sytuacji finansowej Grupy może ograniczyć dostępność finansowania zewnętrznego oraz wpłynąć na pogorszenie płynności finansowej„


Akcje spółki ładnie rosną od dnia debiutu:Podstawowe wskaźniki:
  • C/Z – 14,50
  • C/WK – 3,85


Profil spółki


„Kruk SA to lider grupy firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce i Rumunii. Działalność grupy dotyczy dwóch kierunków: windykacji wierzytelności na zlecenie, czyli inkasa oraz windykacji pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek. Grupa obsługuje wierzytelności pochodzące ze wszystkich segmentów, czyli z banków, od pośredników kredytowych, z firm ubezpieczeniowych, z firm leasingowych, od operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz z telewizji kablowej, z platform cyfrowych, a także z sektora produktów szybko zbywalnych (FMCG) i produktów występujących w relacjach między partnerami biznesowymi (B2B). Wymieniona działalności dotyczy zwłaszcza usług finansowych w obszarze długów konsumenckich. Głównymi klientami są grupy finansowe, czyli banki oraz pośrednicy kredytowi i pod koniec 2010 roku tych podmiotów było 35. Początki grupy to założenie w 1998 roku firmy Kruk Sp. z o.o., a przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło w 2005 roku.”


Więcej:


1 komentarze :

Anonimowy pisze...

tu też pare zdań na ten temat:
http://samcik.blox.pl/2013/11/Ten-Kruk-lata-wysoko-ponad-6-5-rocznie-do-wziecia.html

Prześlij komentarz