poniedziałek, 9 grudnia 2013

Fundusze Pieniężne


Dzisiaj chciałbym kontynuować temat inwestowania pieniędzy na emeryturę. Zmienię natomiast nieco kolejność wpisów w związku ze współpracą z Union Investment TFI. 

Dzisiaj pokłonimy się nad funduszami pieniężnymi, które mają za zadanie ochronę kapitału.

Wiele osób posiada polisy inwestycyjne, działające na zasadzie parasola, w których to podatek od zysków płacimy dopiero w momencie wyjścia z inwestycji. Podatku nie zapłacimy podczas zmiany alokacji składek. Gdyby nie wysokie opłaty związane z tymi produktami, byłbym ich wielkim fanem.


Fundusze Pieniężne


Wróćmy jednak do tematu funduszy pieniężnych, które to są szczególnie przydatne, gdy nad giełdami zbierają się czarne chmury - czyli w czasach bessy czy po prostu po zakończonej hossie.

Kluczowy jest rzecz jasna wybór momentu, w których dokonamy zmiany alokacji składek z bardziej agresywnych funduszy akcyjnych na bezpieczne fundusze ochrony kapitału, obligacyjne czy pieniężne. To jednak jest temat na zupełnie osobny wpis.

W pięciostopniowej skali ryzyka (minimalne, niskie, umiarkowane, wysokie i bardzo wysokie), Union Investment TFI klasyfikuje fundusze pieniężne w drugiej kategorii - niskiego ryzyka.

Do dokładniejszej analizy funduszy pieniężnych posłużę się dzisiaj funduszem UniKorona Pieniężny.


UniKorona Pieniężny - szczegóły

Celem opisywanego subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów. Skierowany jest on do osób chcących zdywersyfikować swoje oszczędności w instrumenty charakteruzyjące się niskimi wahaniami oraz względnie wysokim bezpieczeństwem.

UniKorona Pieniężny inwestuje m.in. w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak:
 • bony skarbowe
 • krótkoterminowe lokaty bankowe
 • dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku


Pozostałe szczegóły:

 • Minimalna pierwsza wpłata: 100 zł
 • Maksymalna opłata za zarządzanie - 1,5%
 • Opłata za nabycie jednostek - 0%
 • Stopień ryzyka - niski
 • Horyzont inwestycyjny - min. 6 miesięcy (zalecany jest wręcz okres minimum 12 miesięcy)
 • Wartość aktywów netto - 1 mld 732 mln zł


Wyniki funduszu


Te akurat na tle rynku są obiecujące. Subfundusz UniKorona Pieniężny w ostatnim roku zarobił całkiem przyzwoite 5,15%. W horyzoncie 12 miesięcy, jest to najlepszy fundusz pieniężny na poprzednio opisywanej przeze mnie platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku.

Wyniki w horyzoncie:
 • 3 miesięcy - 1,21%
 • 6 miesięcy - 1,56%
 • 12 miesięcy - 5,15%
 • 24 miesięcy - 10,87%
 • 36 miesięcy - 15,64%
Jak widzicie fundusz dosyć regularnie zarabia w okolicach 5% rocznie.

Wyniki na wykresie:Wnioski

Fundusze Pieniężne mogą być alternatywą do innych form lokowania kapitału. Polecam je szczególnie w okresach napięć na rynkach.

Sam posiadałem fundusze tego typu na swojej polisie inwestycyjnej jeszcze w zeszłym roku, kiedy to dokonałem zmiany alokacji składek na fundusze akcyjne. Pomału dochodzimy do punktu, kiedy należy się zastanowić nad zmianami portfela i opisane dzisiaj rozwiązania są tutaj pewną alternatywą.

Więcej:


3 komentarze :

Anonimowy pisze...

Nie wiem czy dobrze to rozumie: czy jeśli zarobek jest wysokości 5% rocznie, to przy wpłaconym 1000zł, w pierwszym roku będzie to 1050zł, w drugim 1050x1,05 = 1102,5zł, w trzecim 1102,5x1,05=1157,6???? Dobrze to liczę??

Darek M.W. pisze...

Tak działa procent składany. Z tym, że należy jeszcze pamiętać o podatku od zysku, który przyjdzie nam zapłacić za każdym razem, gdy fundusz nie działa "pod parasolem" polisy ubezpieczeniowej czy rachunku IKE.

Anonimowy pisze...

Nawet w takim przypadku warto mieć wykupione ubezpieczenia finansowe, żeby spać spokojnie, szczególnie jeśli obraca się dużymi kwotami.

Prześlij komentarz